Luis Fernando Mostajo Maertens

En av verdens fremste kontaktpersoner

Formålet med dette nettstedet

Hensikten er å la flest mulig få kjennskap til Luis Fernando Mostajo Maertens og hans virke. Hans livsoppgave er å formidle kunnskap fra guider og mestre slik at:

  • Vi forstår hvem og hva vi er og hvorfor vi er på jorda i en fysisk kropp.
  • Hva som er vår individuelle oppgave i dette livet.
  • Vi vil forstå at det kun er gjennom 'å tjene'at vi kan utvide vår bevissthet.
  • Ang. forandring av verdenssituasjonen. I følge en av Mestrene i vårt Åndelige Hierarki, er energetisk stimuli en nødvendig forutsetning for at det skal finne sted en endring. Betydningen av energiarbeidet som Luis Fernando gjør i samråd med Mestre og utenomjordiske guider kan derfor ikke overvurderes!

I praksis gjøres dette på følgende måter:

Via samlinger, både i Bolivia og i Europa.

Via foredrag.

Via hans bøker.

Via budskap han har fått og får av de utenomjordiske guidene.

Via hans kontakt med Det store hvite brorskap.

  • Som vi alle er klar over, så har vi store problemer i form av miljøforringelse, sult, fattigdom, krig og konflikt. Vi har også politikere med fokus på makt og kontroll, samt sterke økonomiske interesser som bidrar til en skjev fordeling av jordas ressurser. De fleste mennesker ønsker å ha en frodig og sunn planet hvor vi alle kan leve i fred og harmoni. Imidlertid kan det se ut som en ganske umulig visjon og den enkelte kan ha en følelse av at det ikke er mulig for 'vanlige mennesker' å bidra til å forandre dagens situasjon. 
  • Det er her de utenomjordiske kommer inn med et budskap om at det faktisk er mulig for deg og meg å kunne bidra til forandring. Blant annet kan deres høye bevissthetsnivå fungere som en inspirasjon og hjelp for vår egen spirituelle utvikling. 
  • Det finnes flere utenomjordiske grupper og programmer som samarbeider. Luis Fernando er tilknyttet den som benevnes som De galaktiske verdeners konføderasjon, vanligvis kalt Konføderasjonen.

NB! Dette nettsdet leses best på PC eller Mac. Det arbeides med en forbedret utgave for Ipad og mobil.