Luis Fernando Mostajo Maertens

En av verdens fremste kontaktpersoner

Bakgrunnsinformasjon

Luis Fernando Mostajo Maertens ble født i Cochabamba, Bolivia den 20. januar 1964. Han regnes som en av de viktigste E.T-kontaktene i vår tid og hadde sin første kontaktopplevelse i 1977 da han var 13 år gammel. Siden har han opplevd mange fysiske møter med sine utenomjordiske guider som har gitt ham direkte veiledning og hjelp.

Her er et opptak fra Tiwanacu, Bolivia i 1984.

Etter hvert begynte han å dele sin kunnskap og erfaring i mange forskjellige land i form av foredrag og workshops i kontaktforberedelser. Her kan nevnes Argentina, Chile, Peru, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Mexico, USA og Bolivia. I 2014 besøkte han for første gang Norge.

Han har skrevet og publisert 5 bøker(den sjette er under utgivelse), hvor han både deler informasjon fra sine E.T. kontakter og fra Det store hvite brorskap. Han er for øvrig en av de få kontaktpersonene, som har vist at hans erfaringer er reelle ved å ta med journalister som får oppleve 'programmerte kontakter'. Dette har bestått av observasjon av fartøy hvor Luis Fernando har fått en telepatisk melding. De programmerte kontaktene har deretter funnet sted ved at Luis Fernando har blitt forespurt av journalister som ønsker å dokumentere et slikt møte. Han har da spurt sine utenomjordiske venner om tillatelse til å ta med journalister, hvorpå han har fått positiv tilbakemelding sammen med beskjed om sted og tid, samt hvor mange og hvem som kan inviteres.

Her er en beskrivelse av Luis Fernando, gitt av hans venn og samarbeidspartner Robert Potter.  

En av hans bøker

Luis Fernando er også instruktør innen teknikker som fremmer ens bevissthetsmessige utvikling. Når han mottar budskap fra mestre og guider bruker de hans kosmiske navn som er Ademixar.

Kraftsentre

Dette er vanligvis steder på det globale ley-line nettverket hvor flere linjer krysser hverandre. Slike steder er særlig velegnet både for kontakt med guidene og med mestrene fra Det store hvite brorskap.

Sajama linjene - se Samlinger

Noen eksempler er Mount Shasta(USA), Copan(Honduras) Titicaca sjøen og Sajama(Bolivia). Her er en video fra samlingen ved Sajama i 2015.

 

Hans kontakter

Omfatter både Mestre og individer fra andre sivilisasjoner, også kalt utenomjordiske Guider. Se Det store hvite brorskap og Hvem er guidene?