Luis Fernando Mostajo Maertens

En av verdens fremste kontaktpersoner

Budskap fra guidene

Budskap gitt til Luis Fernando 22. januar 2019, fra konføderasjonens guide Aldrix og mesteren Soromez.

Den ’tidløse’ tiden har nå kommet til deg. Din indre frekvens er i samklang med de nye akkordene, hjerteslagene fra hjertet av galaksen. De viser retningen for din nye oppvåkning.

Ingenting vil bli som før. I henhold til din indre samklang vil alt bli gitt deg som en umiddelbar forståelse.

Dette har blitt planlagt - og vil etter planen bli formidlet av de 24 Xolar (Sol) bevisstheter fra sjette dimensjon, slik som de med kjærlighet uttrykte sist september (2018 i Sajama, Bolivia).

2019 er innenfor nedtellingen: Det vil bli kontinuerlig kontakt. Vi vil støtte hver formidling, hvert møte, forpliktelse og oppdrag.

Spør - og du vil motta! Dette har blitt skrevet i (det akasiske) registeret, i denne nye evolusjonære spiraltid for menneskeheten.

Som budbringer og representant for den nye tidsalderen av oppvåkning, vil du kunne få kontakt der du er. Vi (guider og mestre) vil støtte deg der hvor du er, på det tidspunkt som er best og på våre betingelser. 

Alt vil bli gitt i overenstemmelse med ’Den universelle skapende bevissthet’ (Superior), men også fra ditt indre (‘selvet'). Ditt indre, det lyse vesen, som med styrke og klarhet representerer den sanne realisering. «Den universelle skapende bevissthet» (Superior) vil skrive den nye æra for den menneskelige konføderasjonen ” i bokstaver av gull.

For de av dere som responderer på den indre tørsten etter visdom og universell kunnskap, vil ’de indre sentrene' i 2019 igjen åpne sine dører. Atter en gang vil eleven overgå sin lærer.  

Den nye planetariske vibrasjonen vil integreres gjennom krystaller. Under denne nye tidsalderen for kontakt og oppvåkning, vil krystallene i løpet av nedtellingen (2018-2025), bli aktivert slik at de kan oppfylle sin sanne rolle - det å være vibrasjoner for fjerde dimensjon. 

Det er i denne tiden essensen og krystallisert visdom fra naturkreftene - med en Kristus-lignende energi, kommer til oss fra senteret av galaksen. Samtidig vil dette bli som en gjenfødelse - i lys og kjærlig fra den store kosmiske bevissthet. Dette vil være synlig i de som har forpliktet seg (til å tjene). 

Alt vil bli gitt i kjærlighet og av kjærlighet. 

Du har allerede blitt fortalt og det vil gå i oppfyllelse, at dere nå er guider på jorden som skal formidle og arrangere nye møter fra øst til vest, definere det nye nord og følge den nye stien. 

Vi, som utsendinger fra den Guddommelige vilje, vil alltid komme når du med kjærlighet kaller på oss. Benytt enhver mulighet til å være i kontakt med naturen og dra nytte av det, langt unna den utmattende lyden og vibrasjonene i de store byene. Der vil du ikke bare se oss, men og finne oss.

Som guider på Jorden har dere blitt forberedt på dette magiske øyeblikket. Nå skal dere gå ut, øke vibrasjonen til enhver sjel i ethvert samfunn.

De lysende krystallinske krystaller som overvåkes av den indre regjeringen, er et tegn på at alt er blitt oppfylt. Det vil bli tider med endring på alle nivåer.

Mennesker som kjemper for et system som motsetter seg forandring, vil oppleve en tilstand av ubalanse og smerte. Men som visdom som på en grunnleggende måte helbreder de dypeste sår, vil dere som fugl Fønix bli gjenfødt for og i Kristus.

Evnen til å endre retning vil være avgjørende for bevisst å kunne styre naturens krefter. Ditt mål vil være å gjenopprette fred og harmoni. 

Månedene mars - juni samt september og desember, vil være tidspunkter for samvær og planetarisk bønn med vår moder jord. Fra juni til august (tre måneder), vil du konsentrere deg om det som er hovedaktiviteten. I tillegg vil du reise til de indre sentre både i Europa og Amerika, hvor du vil motta Østens vibrasjon og være en bærer av åndelighetens flagg i denne nye tidløse tiden. 

Og slik vil det bli - fordi det er skrevet i de gylne platene, de akashiske opptegnelser for menneskeheten. Tørst etter håp om lys og en ny Xolar (sol) forløsning.  

 

"Ildsirkelen" er mer aktiv enn noensinne! Vulkaner er som nerve-terminaler. Gjennom sin utstråling er de i direkte forbindelse med jordas magma. Den planetariske nedlastingen skjer nå på en ny frekvens med vibrasjoner som virker på alle ytre plan. I denne tiden hvor energiene er svært aktive, så er det viktig å observere og rense ut alt det som vi ikke vil ha i våre liv. Dette er en tid da det som allerede er bra, kan bli bedre. De frigjorte energiene forsterker det som vi bærer med oss i vårt indre. La det derfor alltid være visdom, kjærlighet og styrke, som symboliserer kraften og oppvåkningen av menneskeheten! Sterk og kjærlig klem!

Melding gitt til Luis Fernando Mostajo av guide Amani i Italia, november 2017:

Amani

Ja, vi er dine guider/brødre - på et kontaktoppdrag i Italia nå.

AMANI taler på vegne av «De ærverdige eldste i galaksen» og «De utvalgtes råd» (de 24 ærverdige) på vår kjære SIRIS (Venus):

Enhver av dere er kallet til denne prosessen av planetarisk forløsning og oppvåkning hvor de begrensningene dere hadde da dere ble født inn i denne verden, vil bli henvist til fortiden. I dag fører den nye virkeligheten dere til et stadium av realisering hvor dere vil oppdage at fortidens bånd forsvinner.

Fra tidligere tider har dere forberedt dere på den spirituelle kunsten med bevisst energistyring som allerede opererer på jorda og som bringer dere nærmere Konføderasjonens kjærlige barm og de Guddommelige(Divine) tegn og signaler som vi selv responderer på. Vit, mine kjære; at mer enn en av dere som er til stede her, allerede har vært i våre byer og mottatt forberedelser og instruksjoner, så din oppgave i denne tiden er og vil bli - Å HUSKE:

Avslør det som er lagret og kryptert i ditt blods koder. Derfor er blod en av nøklene til oppvåkning til denne virkeligheten og den nye tiden.

Minnet ditt - ikke bare om det du har vært, men via din sanne essens og din Guddommelige(divine) natur, det du måtte være; et individ som er fullbyrdet i lys av dyp kjærlighet.

Konføderasjonen har nå uttrykt sin vilje og jordas guider (Det store hvite brorskap) forbereder viktige møter her i Italia, ellers i Europa så vel som i resten av verden.

Italia vil oppleve en oppvåkning gjennom åpningen av interne sentre i Alpene – som er klar til å levere de hellige bøker til 'den hengivende'.

Den første fasen av kontakt vil utfolde seg, som vi har fortalt bror Ademixar(Luis Fernando), her i dette området; som en forberedelse og videre til kontinuerlige forberedelser - som vil danne grunnlag for større tilnærminger og erfaringer med oss.

Fjellene Matterhorn og Mt. Blanc genererer en kraftlinje som vil polarisere energifeltene til en akselerator i Genève.

For å få adgang gjennom de naturlige tidsportaler slik at du kan møte oss, vil din tilstedeværelse i kraft senteret til Det indre senter(Inner Retreat), være viktig.

Dette vil representere et forsmak på det du på nytt vil oppleve i Alpene, der Den indre regjeringen befinner seg, og hvor vibrasjonene dine vil bli aktivert ved å frigjøre informasjonen om det som har vært, det som er - og det som vil bli - altså din nye virkelighet.

Året 2018 starter en prosess med global kommunikasjon og kontakt, der Konføderasjonens skip vil være til stede under de viktigste øyeblikkene med forandring og transformasjon av menneskeheten.

Dette vil representere en kunngjøring av det som allerede er kjent i jordas kollektive bevissthet; at du ikke er alene, og på samme måte som i tidligere tider, er det sivilisasjoner som følger deg gjennom oppvåkingen.

De syv årene(2018-2025), i en nedtelling til kontinuerlig assistanse, vil gjenspeiles i anerkjennelsen av din sanne kosmiske opprinnelse.

Samtidig vil det strålende lyset - på grunn av sin intensitet, medføre polarisering av de mange som er i ubalanse, noe som fører til en vanvittighet uten kontroll med sammenstøt og konfrontasjon. Dette vil så avsluttes med en forsegling av en tidligere tid med smerte og lidelse.

Ingenting blir som det har vært. Dere har vært forberedt på å integrere denne nye virkeligheten som frie og bevisste individer.

Det er ditt ansvar å opprettholde denne syklusen av planetarisk rensing med større overbevisning og med et bedre utfall, men fremfor alt - med all kjærlighet du er i stand til å uttrykke gjennom Kristus- bevissthetens mest sublime manifestasjon, som nå vibrasjonelt tilstede, gir sin velsignelse til den nye menneskeheten.

Den 09/09/18, vil du som planlagt og forventet, vende tilbake til SAJAMA. Dette vil være en stor mulighet til å aktivere energiene i den sjette dimensjon, innenfor de Planetariske Sentre. Dette bringer deg nærmere Xolar (sol) bevissthet, som fra Galaksens hjerte vil fortelle deg:

Vi er ETT i betingelsesløs kjærlighet og sannhet.

I De galaktiske verdeners konføderasjon og de 24 ærverdiges navn, i kontakt, Amani.

Kontakt med guidene, 20. juli 2015

Bevissthetens utvikling

av guide Amani, lærer på Venus

"Bevisstheten kan være mangesidig – og går gjennom forskjellige stadier:

1. Kandidaten. Den som i sin søken etter sannhet har oppdaget den spirituelle vei som hensikten med livet.

2. Den initierte. Den som på veien har omfavnet lyset og som deretter har oppdaget formålet med sin livsoppgave og skjebne. 

3. Disippelen(eleven). Den som ved å oppfylle sitt personlige og sin gruppes oppgave har oppdaget det indre potensialet som gjør det mulig å bli koplet til den ene skapende kilde.

4. Mesteren(læreren). Den som på veien har funnet harmonien i et liv i lyset, hvor de guddommelige('divine') og jordiske lover smelter sammen i perfekt harmoni med essensen i ens hjerte.

Vit min kjære, at lyset skinner i enhver med den intensiteten som en selv tillater. 

Vit at for å gjøre fremskritt så må du lære å elske – og at det å elske er den første leksjonen, ikke bare for kandidaten, men også for den initierte, samt videre som disippel. Kun gjennom å elske kan man mestre og nå det høyeste bevissthetsnivå.

 

Guide Solomis(Venus): "Den sanne realisering er ikke langt unna deg. Den er veldig nær dere alle, hvis dere går mot deres eget lys". -------------------

Guide Etel(Venus): "For å finne sann spiritualitet så er det ikke nødvendig å sitte på toppen av et fjell å meditere. For å finne sann spiritualitet trenger vi kun å forstå naturens lover og hvordan vi kan leve i harmoni med dem. Sann spiritualitet er ikke langt unna, men veldig nær oss. Sann transformasjon skjer når vi forandrer våre holdninger slik at vi tenker positivt, føler oss positive og deretter handler positivt".

Foto fra et samling den 8. april 2016 ved Titicacasjøen (Bolivia), hvor ca. 70 deltakere fra 14 land deltok. 

Under samlingen fikk deltakerne kontakt med guider fra Konføderasjonen  og mestre fra Det store hvite brorskap. Fotoet viser en disk som kom veldig nært innpå deltakerne for å bekrefte budskapet som ble gitt telepatisk til Luis Fernando fra guidene i Konføderasjonen.

Telepatisk budskap fra Konføderasjonen: "Som et symbol og tegn på at deres verden(jorda) nå begynner sin integrering og aktivering av prinsippene for ''Konføderasjonen av kosmisk balanse', så vil rådet av De 12 eldre mestre, overlevere 'BREDAM-prinsippene' til Det store hvite brorskap i løpet av den første uken av april 2016.

'2016 karantenen' - som hittil har holdt Jorda i en holografisk kvadrant, vil ved overleveringen av BREDAM (prinsipper som gjelder for livet innenfor den kosmiske konføderasjon) starte prosessen med å oppheve den. 

Hovedsenteret for endringen av menneskeheten og opptaket til Konføderasjonen vil være den hellige byen Winaymarka - hvor soldisken er beskyttet av Titicacasjøen." 

Tilleggsinformasjon: Luis Fernando har forklart at ved overlevering av BREDAM til Det store hvite brorskap, så er Jorda opptatt som medlem av Konføderasjonen, hvor det er mestre fra Det store hvite brorskap som representerer Jorda.

Et utvalg av budskap