Luis Fernando Mostajo Maertens

En av verdens fremste kontaktpersoner

Ordliste

Chintamani krystallen: I Shamballa har det vært plassert en spesiell kraftfull krystall som kalles Chintamani krystallen. Den fokuserer 1ste stråle åndelig energi og kom opprinnelig fra galaksens senter. Den består bla. av det stoffet som vårt univers har oppstått fra og bærer med seg en helst spesiell og sterk energi. I følge Luis Fernando var den frem til 21. desember 2012 plassert i i Gobi ørkenen som altså har vært denne planetens åndelige hovedsenter. Frem til den datoen var hovedenergien som dette senteret mottok, maskulin. Den 21. desember 2012 skiftet denne energien fra maskulin til feminin, og stedet som mottok denne nye energien forandret seg også til å bli Andes fjellene i Sør-Amerika, nærmere bestemt til det området i Bolivia hvor vulkanen Sajama befinner seg. Derfor har det åndelig hovedsenteret blitt flyttet dit og kalles nå det nye Shamballa.

Det store hvite brorskap: Luis Fernando bruker denne betegnelsen på det som også kalles de vise eldre, eller Amautas. De holder til under jordoverflaten og betegnes også som jordas indre styre. De ble grunnlagt like før Atlantis gikk under og stammer fra en sivilisasjon fra Tiwanacu som eksisterte før Inkaene.

Initiering: I denne sammenhengen innebærer det et bevissthetsmessig skubb eller løft som gis i forbindelse med de samlingene og initieringsreisene som Luis Fernando og hans kone Anna Poles arrangerer. Initiering er og benevnelser som brukes innen esoterisk filosofi om den siste del av ens utviklingsreise/ inkarnasjoner og som gjør at en blir en Visdommens Mester.

Initieringsreise: Rundreise i Bolivia til kraftsteder som Salar de Uyuni, Titicaca sjøen, Tiwanacu, med mer. Arrangeres 2 ganger pr. år i forbindelse med vår og høstjevndøgn og max antall deltagere på hver reise er 12 personer.

Kosmisk navn: Enhver sjel har et kosmisk navn. Dette navnet ble gitt ved første inkarnasjon og er unikt. Det finnes altså ikke to sjeler som har det samme kosmiske navnet. Det kosmiske navnet er noe vi bærer med oss i vår underbevissthet. Det er mulig å få tilgang til det kosmiske navnet dersom man under meditasjon sier:"La meg få vite mitt kosmiske navn". Dette må gjentas over tid. Plutselig en dag så kan navnet komme opp, helt klart og tydelig, enten som bokstaver man ser eller som en stemme i hodet som sier navnet. Det er også mulig å få frisket litt på hukommelsen ved hjelp av mestre fra Det store hvite brorskap eller fra ET guider, når man er i kontakt med disse. Det kosmiske navnet er som en nøkkel i en lås. Når man vet sitt kosmiske navn, så vil det være mulig å få innsikter fra tidligere liv, ved at man mediterer på det kosmiske navnet.  Når man er på reiser sammen med Luis Fernando, så er mestre og guider alltid i nærheten. Da kan det være lurt å benytte sjansen til å meditere og be om sitt kosmiske navn. Er en heldig så får du litt ekstra hjelp fra dem til å 'huske'.

Samlinger: Åpne møter hvor alle som ønsker kan delta. Varer som regel i tre dager og finner sted både i Europa og i Bolivia. Det arrangeres to åpne møter i Bolivia, ved vårjevndøgn og høstjevndøgn, hvor det kan være både begrenset og ubegrenset deltakelse, alt etter hvor møtene blir avholdt. I tillegg finnes det andre samlinger og reiser i både Bolivia og andre steder i verden, hvor det ofte er mulig å ta med mange deltakere. Det som kan begrense antallet, er antall sengeplasser på hotell eller busseter på transportetapper. 

Utenomjordiske Guider: Fellesbetegnelse på individer som ikke kommer her fra jorda, men har sitt opphav andre steder i universet, både i vårt solsystem og ellers. Eksempler er Amani og Etel fra Venus, Oxalc fra Ganymede(Jupiters største måne), samt Xenon fra Cerpian 2 i stjernebildet Canis Majoris.

Den galaktiske konføderasjon av verdener, ofte forkortet i intervjuer og bøker til 'konføderasjonen'. 
De galaktiske verdeners konføderasjon(Konføderasjonen) består av følgende:

 • Konføderasjonen kan på mange måter sammenlignes med det vi kjenner som FN , dvs. at det er en organisasjon som jobber for fred i Kosmos. Denne galaktiske organisasjonen er styrt av 24 individer. Dette er de 24 individer med høyest utviklet bevissthet i galaksen.  Man kan sammenligne dem med FNs sikkerhetsråd. Konføderasjonen har 12 ledere som er ansvarlig for å gjennomføre programmet. De rådfører seg med de 24 eldre.
 • Senter for konføderasjonen er en by som de kaller 'krystallbyen' på Jupiters måne Ganymede, eller Morlen, som ET guidene selv kaller denne månen. Konføderasjonen er underlagt kosmiske lover, bla. er det ikke lov til å blande seg inn i vårt samfunn på en måte som kommer i konflikt med menneskenes 'frie vilje'. Det er altså menneskene selv som må bestemme hvordan vi vil ta vare på hverandre og jorda vår og hvordan vi vil utvikle oss.

  Konføderasjonen mener at den beste måten de kan hjelpe på er å etablere kontaktgrupper som kan få kunnskap og dele med andre om hvordan menneskene kan ta ansvar for egen fremtid og utvikle sin egen bevissthet til et høyere nivå.
 • Istedetfor å etablere kontakgrupper blandt verdens ledere, så mener Konføderasjonen at det er mer effektivt å ha kontakt med 'vanlige mennesker', slik at det blir satt i gang en 'grasrotbevegelse'. 
 • Etterhvert som flere mennesker utvikler sin bevissthet så vil vi nå et punkt hvor vi vil påvirke en gruppe-bevissthet, eller det som ofte kalles en kollektiv bevissthet. Når den kollektive bevisstheten endrer seg, så vil det være mulig å snakke om en global endring.
 • Dette er ideer som sikkert mange allerede er kjent med gjennom andre kanaler, men det er essensielt at vi forstår dette med hjertet, ikke kun intellektuelt. Å forstå noe med hjertet betyr at man har evnen til å koble følelser og tanker, slik at man kjenner en følelse av kjærlighet og harmoni inni seg. Da vil man også føle en trang til å hjelpe andre og bidra positivt i samfunnet. 

Utenomjordiske guider

I følge informasjon som Luis Fernando har fått fra sin guide Xenon, er 49 guider involvert i et hjelpe oppdrag for vår planet. De er som følger:

 • Guide Xenon fra Cerpican i konstellasjonen Canis Majoris 2.
 • 14 guider fra Ganymede (en av Jupiters måner), som opprinnelig er fra konstellasjonen Orion.
 • 15 guider fra Apu, konstellasjonen Alpha Centauri.
 • 19 guider fra Venus. 
 • I tillegg representant(er) fra Det store hvite brorskap (Jorda). Det er ikke blitt informert om antallet.