Luis Fernando Mostajo Maertens

En av verdens fremste kontaktpersoner

Vanlige spørsmål

Jeg ser at det både er samlinger og noe som kalles Xolar Initiations. Hva er forskjellen?

Samlingene, både i Europa og i Bolivia, er åpne for alle. Både samlinger og Xolar Intiations legges til steder hvor flere ley-lines krysser hverandre og som kalles kraftsteder. Disse stedene er velegnet for kontakt både med Det store hvite broderskap og med de utenomjordiske Guidene. Xolar initiations er en rundreise til slike steder i Bolivia og disse turene har et begrenset deltager antall, dvs. max. 12 personer. De arrangeres to ganger pr. år. Se også informasjonen om Titicacasjøen og Tiwanaku samt om Sajama.

Koster det mye å delta på dette?

Samlingene varer som regel i 3 dager. Deltageravgiften er ganske rimelig, dog vil totalprisen avhenge av hvordan en ønsker å overnatte. Kostnaden for flyreisen vil jo bero på avstanden, om der er i Europa(Italia) eller i Bolivia. Deltageravgiften for Xolar Initiations er for 2018, 2300 Euro. Det innbefatter overnatting på hotell, mat og drikke, guiding ved Luis Fernando og hans kone Anna, samt reisen mellom de ulike stedene. Flyreisen er ikke inkludert, heller ikke overnatting før selve turen starter(til opplegg i Bolivia bør en komme minst to døgn før pga akklimatisering til høyden) og ev. opphold etter turen før en drar hjem.

Er dette først og fremst opplevelses turer eller har de en dypere hensikt?

Opplevelsen er ikke hovedpoenget, men noe en får med i tillegg. Det å befinne seg på slike kraftsteder, gir ens bevissthet et løft. I tillegg vil en påvirkes av energien fra både utenomjordiske og medlemmer av det store hvite brorskap. Ved å være der sammen med Luis Fernando og mange likesinnede, vil det ha en energetiserende effekt på en selv samt på hele det globale ley-line nettverket. Dette fremmer så bevissthetsmessig utvikling overalt, noe som er spesielt betydningsfullt i årene fra 2018-25, da dette i følge guidene er en avgjørende tidsperiode for menneskehetens oppvåkning.

Møter en utenomjordiske guider og mestre fra Det store hvite brorskap på disse turene og samlingene?

Graden av kontakt og måten den skjer på vil variere fra person til person, og blir tilpasset den enkelte. Noen får telepatiske budskap, andre får ut av kroppen opplevelser, med mer.  

Finnes det en Gud ihht guidene i Konføderasjonen og hva er egentlig Gud?

I Konføderasjonen snakker man om en universell skapende, intelligent kraft. Denne kraften blir noen ganger omtalt som «far» eller «far/mor», men har ikke noe kjønn. Det er helt i orden å kalle denne kraften for Gud, hvis man ønsker det.  Navnet spiller egentlig ikke noen rolle. Det som er viktig er at man er klar over at denne kraften ikke er en person.  Denne kraften dømmer heller ikke. Kraften finnes i alt som finnes i kosmos, og da også i oss mennesker. Gjennom vår oppvåkning kan vi få tilgang til denne kraften, slik at vi også kan skape mer bevisst enn det som er tilfelle idag. Når det snakkes om Karma og Darma, så er dette skapende krefter. Ethvert menneske skaper sin egen Karma og Darma gjennom tanker, følelser og handlinger. Vi tiltrekker oss mer av det vi sender ut. Intensjoner som oppstår fra empati og kjærlighet, skaper Darma og motsatt skaper Karma. Ordet Gud som vi bruker, kan ha sin opprinnelse fra de utenomjordiske som besøke jorda for mange tusen år siden. Fra Andesfjellene og områdene rundt Titicacasjøen er det historier om dem fra stjernene som hadde en høyere bevissthet, var langt høyere enn menneskene og hadde hvitt hår. De kom fra planeten Apu. Apu betyr Gud på det språket som ble benyttet den gang.  De snøkledde fjellene blir den dag i dag kalt Apu av lokalbefolkningen, oppkalt etter det høye stjernefolket med hvitt hår.  ET kontakten Billy Meyer beretter om at de klokeste blant dem fra den Pleiadiske konstellasjonen ble betegnet med et navn som også betyr Gud. Det er derfor grunn til å tro at ordet Gud har oppstått fordi vi i tidligere tider har hatt kontakt med individer som har hatt en svært høy bevissthet, som derfor har vært kunnskapsrike, kloke og istand til å utføre handlinger som av menneskene har blitt sett på som rene mirakler.

Meldingene fra guider og mestre har et innhold som kan minne noe om det man ser i forbindelse med religion. Har dette noe med religion å gjøre?

Guider og mestre har ikke tilknytning til noen religioner. De er imidlertid spirituelle. Spiritualitet er knyttet til bevissthet og utvikling av bevissthet.  Det finnes ingen åndelig leder, slik vi kjenner til i forbindelse med religioner, men guider og mestre rådfører seg med de individer som har nådd det høyeste bevissthetsnivået blandt dem. Luis Fernando og vi som ønsker å utvikle vår bevissthet videre, kan lære mye av å lytte til den visdom som blir gitt oss fra mestre og guider. Men, det er ingen som dømmer noen og det er stor respekt for menneskets frie vilje. Det er en kosmisk lov at menneskets frie vilje alltid skal respekteres.

Det snakkes om Kristus bevissthet, hva er det? Har det noe med Jesus å gjøre?

Kristus bevissthet har ikke direkte noe med det individet som vi fra Bibelen kjenner som Jesus. Historien om Jesus i Det nye testamentet bærer imidlertid med seg et budskap som har med Kristus bevisstheten å gjøre, og det er budskapet om tilgivelse. Det er svært viktig at vi først og fremst tilgir oss selv, for å kunne tilgi andre. Uten tilgivelse vil bitterhet ødelegge oss, derfor er tilgivelse sentralt.  Tilgivelse betyr at man anerkjenner seg selv slik man er og anerkjenner andre slik de er. Tilgivelse betyr ikke at man skal godta det man oppfatter som urettferdighet og ondskap. Det betyr at man handler ut fra kjærlighet når man gir klar beskjed om det man ikke kan godta. Det betyr videre at man ikke bærer nag til seg selv eller andre etter at man har ordnet opp i det som føltes vondt og feil, enten det gjelder mellom personer, folkegrupper, land, verdensdeler eller planeter og galakser.

Dette virker jo interessant! Hvor finner jeg mer informasjon?

I tillegg til det du kan finne på dette nettstedet, anbefales bøkene til Luis Fernando. To av dem finnes i engelsk utgave. Dersom du ønsker å kjøpe, kan du ta kontakt med en av oss (May eller Terje).  

Se også ordlisten